top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring tot het verwerken van persoonlijke gegevens

Iedere persoon die deze website bezoekt of de praktijk contacteert via het contactformulier laat persoonlijke gegevens na. Deze persoonsgegevens bieden ons een beeld van u als natuurlijk persoon en bieden ons de mogelijkheid u te telefonisch of via mail te contacteren indien nodig. 

De gegevens die worden opgegeven worden verwerkt conform de GDPR-wetgeving en andere relevante wetsbepalingen. Dit om u en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ze worden niet verkocht of doorgegeven aan derden en kunnen niet bekeken worden door onbevoegde personen.

Via deze privacyverklaring worden alle bezoekers en personen die contact opnemen of in de toekomst contact zullen opnemen geïnformeerd over de wijze van informatieverzameling en het bijhouden van deze informatie.

De verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het bijhouden van deze informatie is Logopedie De Klankbron met Ilya Beernaert (Adrialaan 18, 9990 Maldegem) als contactpersoon en zaakvoerder. Uw gegevens worden afgeschermd en Logopedie De Klankbron gebruikt verschillende beveiligingssystemen om uw gegevens te beschermen tegen inzake door onbevoegde personen. Uw gegevens worden enkel binnen de praktijk verwerkt. Deze zullen niet verkocht of doorgegeven worden aan externe partijen.

Welke gegevens worden verzameld?

Deze website verzamelt enkel de gegevens die worden opgevraagd in het contactformulier. Dit betekent dat uw voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer worden opgevraagd. Dit in functie van het contacteren voor verdere informatie in functie van de opstart of informatie betreffende de logopedie.

Waarom worden uw gegevens opgevraagd?

In functie van het verdere contact is het noodzakelijk om bepaalde persoonlijke gegevens op te vragen. Op deze manier is het mogelijk om u als persoon te contacteren in verband met de opstart of informatie betreffende de logopedie. Op deze manier kan er een afspraak gemaakt worden of kan een telefonisch gesprek plaatsvinden om op uw hulpvraag te antwoorden.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden conform de wetgeving bewaard. Dit betekent dat deze afgeschermd bewaard worden zodat er geen inzage mogelijk is door onbevoegde personen. Als logopedist zijn we bij wet verplicht om elk dossier 30 jaar bij te houden. Uw gegevens worden in uw dossier dan ook deze 30 jaar bijgehouden. Het bewaren van deze gegevens mag zowel digitaal als op papier. Indien u geen logopedie opstart, worden uw gegevens zolang als nodig bijgehouden.

Indien u nog vragen heeft betreffende de privacyverklaring of indien u wenst uw gegevens te verwijderen uit de database, mag u altijd een mail sturen naar ilyabeernaert@gmail.com.

Logopedie De Klankbron

Ilya Beernaert

Adrialaan 18 - 9990 Maldegem

Boomgaarden 39 - 8300 Knokke-Heist

RIZIV-nummer: 6-06232-18-802

Ondernemingsnummer: BE0701.687.013

bottom of page