top of page

Leerstoornissen

Leren lezen, rekenen, schrijven... op school is een enorme uitdaging.
We merken dat sommige kinderen moeilijkheden ondervinden bij het lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) of rekenen (dyscalculie).

In de logopedie kunnen we deze vaardigheden gaan
onderzoeken, bekijken waar het moeilijk loopt en verdere ondersteuning bieden. In samenspraak met de ouders en de school (multidisciplinair) gaan we inzetten op de moeilijkheden om zo succeservaringen op te doen en verder te groeien binnen de schoolse vaardigheden.

 

  • Dyslexie

Het kind blijft zeer veel moeilijkheden ondervinden bij het lezen. Dit kan bij het technisch lezen, het leestempo of het begrijpen van de tekst zijn. Bij oudere kinderen uit dit zich vaak ineen trager leestempo.

WEB_72.jpg
  • Dysorthografie

WEB_73.jpg

Spellingsmoeilijkheden kunnen tijdelijk aanwezig zijn of er kan sprake zijn van een spellingstoornis (dysorthografie). Hierbij merken we dat de kinderen na extra ondersteuning blijvende moeilijkheden ondervinden met het automatiseren van spellingsregels. Vaak komen ook moeilijkheden met het auditief analyseren en discrimineren van de klanken voor (hakken en plakken). Een spellingstoornis komt vaak samen voor met een leesstoornis (dyslexie).

In de logopedie wordt er ingezet op het inoefenen van de regels en moeilijkheden en het automatiseren hiervan. Alles wordt in kleine stapjes onderverdeeld zodat het kind succeservaringen kan opdoen en gaat geloven in zichzelf.

Indien nodig kunnen we computersoftware opstarten om de spelling- en/of leesvaardigheden te ondersteunen. Dit wordt in samenspraak met de ouders, de school en de logopedist besproken.

  • Dyscalculie

Het kind blijft moeilijkheden ondervinden met verschillende rekenstrategieën en slaagt er moeilijk in om inzicht te verwerven in de rekensystemen. Het rekenen kan moeilijk verlopen bij alle verschillende onderdelen van rekenen (getallenkennis, hoofdrekenen, rekentaal, vraagstukken...)

 

dyscalculie
bottom of page