top of page

Taalmoeilijkheden/taalstoornissen

Kinderen kunnen moeilijkheden ondervinden met het verwerven en aanleren van de Nederlandse taal.
Er kunnen zich moeilijkheden voordoen bij:
- woordenschat
- zinsbouw
- verkleinwoorden/meervouden maken, werkwoordvervoegingen... (morfologie)
- enz.

Zo kan de
uitspraak, het begrijpen of het spreken van de taal moeilijk verlopen. Als logopedist kunnen we extra oefeningen en ondersteuning bieden om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. Als ouder bent u ook een belangrijke schakel binnen de taalontwikkeling dus u krijgt naast de logopedische therapie ook tips om thuis verder aan de slag te gaan. Taalproblemen kunnen ook voorkomen bij kinderen die twee of zelfs meer talen spreken.

taalproblemen

Dysfasie

Sommige kinderen blijven ondanks alle ondersteuning moeilijkheden ondervinden met taal. Er bestaan veel verschillende types dysfasie. Kinderen kunnen blijvende moeilijkheden ondervinden met de woordenschat, de zinsbouw, het gebruik van de taal, figuurlijke taal, begrijpend lezen, vraagstukken.... Als logopedist kunnen we verdere ondersteuning bieden.  Ook bij meertalige kinderen kan dysfasie voorkomen. De moeilijkheden zijn dan in alle talen aanwezig.

woordenschat-taal-voorlezen.JPG
bottom of page