top of page

Werkwijze

Ik onderzoek kinderen en volwassenen met taal-, spraak-, leer- en stemstoornissen. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek en indien nodig kan logopedie opgestart worden.

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na verwijzing van leerkracht, zorgcoördinator, huisarts, CLB, geneesheer-specialist... Dit kan door telefonisch (0474/20 25 43), via mail (ilyabeernaert@gmail.com) of via het contactformulier een afspraak te maken.

Tarief

Ik ben een geconventioneerde logopedist en volg dus de tarieven die door het RIZIV werden voorgeschreven. Indien het bilan aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u terugbetaling krijgen via het RIZIV. Daarnaast hebben de mutualiteiten nog een aanvullende verzekering. De terugbetalingstarieven  en voorwaarden van deze aanvullende verzekering verschillen per mutualiteit. Hiervoor neemt u best even contact op met uw mutualiteit.

Deze tarieven voor het RIZIV zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

Logopedie kan op school doorgaan in Knokke-Heist of omstreken. Ook een huisbezoek is mogelijk indien u niet in de mogelijkheid bent om zich te verplaatsen. Bij een verplaatsing wordt telkens een kost van 1,75 euro per sessie aangerekend.

Afwezigheden

Gelieve de gemaakte afspraken te respecteren. Indien u een keer niet kunt komen, gelieve mij minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Zo niet, wordt de gereserveerde tijd van uw afspraak aangerekend. U kunt mij altijd via e-mail of telefonisch (sms/bellen) bereiken. Om een goede evolutie en continuïteit te bewaken, is regelmaat zeer belangrijk. Enkel zo kunnen we goede vooruitgang boeken. Probeer dan ook lange afwezigheden te vermijden.

bottom of page